"Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm và sứ mệnh của chúng tôi là giúp người khác thành công với những gì họ thích làm"

Bà LÊ BÍCH NGỌC, Giám Đốc Điều Hành